V druhej polovici 18. storočia prebiehali v Amerike revolučné boje. V tom čase sa na hlavnom štábe hesenského veliteľstva objavil verný špeh, ktorý doniesol plukovníkovi Johannovi Rallovi naliehavý odkaz: „Generál George Washington so svojím vojskom dnes ráno tajne prekročil rieku Delaware a blíži sa k Tretonu v štáte New Yersey.“ Špeh sa nechcel stretnúť priamo s plukovníkom, preto správu napísal na kúsok papiera a vrátnik ju odniesol plukovníkovi. Ale pretože plukovník hral práve poker a bol zabratý do hry, strčil si neprečítaný papier do vrecka.

Keď stráž hesenského tábora začala strieľať z muškiet v márnej snahe zastaviť Washingtonovu armádu, plukovník Rall ešte stále hral karty. Hesenské vojsko bolo zajaté bez toho, aby sa vôbec pokúsilo o obranu. Stalo sa to deň pred Vianocami roku 1776. Kolonisti dostali vzácny dar, pretože to bolo ich prvé veľké víťazstvo v tejto vojne.

Premýšľaj, čo je pre teba také lákavé, že sa od toho často nevieš odtrhnúť! Nie je to nebezpečné?


Zdieľať: