Mária má desať rokov a žije v Quite, v Ekvádore. Keď mala sedem rokov, jej mama začala navštevovať adventistické bohoslužby. Máriu a jej brata brávala so sebou.

V Južnej Amerike sú aj deti vedené k tomu, aby kázali. Jedného dňa istá žena požiadala Máriu, aby kázala vo zbore. Mária videla iné deti ako kážu a tak súhlasila, že to vyskúša.

Mária sa veľmi usilovne pripravovala, aby si zapamätala kázanie, ktoré jej tá žena dala. Skúšala si ho pred zrkadlom a potom predniesla aj svojej mame. V sobotu síce bola nervózna, ale cítila sa byť pripravená. Mária netušila, že Boh má pre ňu pripravené niečo špeciálne.

Máriin otec nebol kresťan. Občas obvinil svoju ženu, že na bohoslužby chodí kvôli tomu, aby ho mohla podvádzať. V túto sobotu sa rozhodol, že skontroluje svoju ženu, či je naozaj vo zbore. Do zboru vkročil práve vo chvíli, keď Mária vstala a začala kázať.

Mária bola prekvapená, keď uvidela, že do zboru vkročil jej otec. Ticho sa pomodlila, aby Boh prehováral k nemu prostredníctvom jej slov. Keď začala hovoriť, cítila, že Boh vedie jej slová.

Na konci kázania Mária vyzvala tých, ktorí by chceli odovzdať svoj život Ježišovi, aby prišli dopredu. Tretina ľudí prišla vrátane jej otca. So slzami v očiach jej pošepol: „Veľmi ti ďakujem. Prosím ťa, modli sa za mňa, aby Boh zmenil moje srdce a moju myseľ.“

Keď sa Mária modlila za tých, ktorí prišli dopredu, modlila sa hlavne za svojho otca. Po skončení bohoslužby sa rodina spolu vrátila domov a prežila úžasnú sobotu.

Mária videla zmenu v živote svojho otca. Prestal fajčiť a piť alkohol. Občas šiel so svojou rodinou na bohoslužbu. Uprednostňoval však futbal pred bohoslužbou. Jedného dňa si poranil nohu a nemohol hrať. Vtedy povedal Márii: „Myslím, že moja boľavá noha je spôsob, ako mi Boh chce povedať, že mám chodiť do zboru.“

Odvtedy aj otec začal chodiť každú sobotu na bohoslužbu. O niekoľko mesiacov boli Máriini rodičia spolu pokrstení.

„Som veľmi šťastná, že ma Boh použil na to, aby priviedol moju rodinu do zboru,“ povedala Mária. „Nikdy neviete, kedy príde niekto k Ježišovi práve vďaka tomu, čo ste povedali alebo urobili.“


Zdieľať: