Stalo sa to ešte v čase otroctva. Jeden otrok mal veľmi silné a dojímavé kázania. Dopočul sa to jeho pán. Nechal si ho zavolať a povedal mu: „Rozumieš tomu, čo kážeš?“

„Áno,“ odvetil otrok.

„Tak teda,“ povedal pán, „dám ti toľko času, koľko budeš potrebovať, a chcem, aby si si pripravil kázanie o desiatich prikázaniach – a zvlášť o prikázaní ´nepokradneš´. Na mojej plantáži sa veľa kradne.“

Otrok v momente zvážnel a zosmutnel. Vysvetlil pánovi, že by to nerád robil. Všimol si totiž, že ľudia sú spokojní, keď káže o hriechoch patriarchov, ale nepáči sa im, keď sa dotkne ich vlastných hriechov.


Zdieľať: