Dávid Ring patrí medzi úspešných kazateľov. Aj keď nepatrí k žiadnej cirkvi, kázal vo vyše 6 000 zboroch, dokonca aj v celoplošnej televízii v USA. Každý rok dostáva asi 400 pozvaní od zborov, ktoré sa dopočuli o jeho inšpiratívnom posolstve.

Napriek tomu tento kazateľ o sebe hovorí: „Veď ani nedokážem poriadne vysloviť slovo Ježiš.“ Dávidovi sa ťažko rozpráva a je telesne postihnutý. Keď je, začne sa neovládateľne triasť. Dávid prekonal detskú mozgovú obrnu, keď pri narodení došlo na 18 minút k prerušeniu prívod kyslíka do mozgu. Vyrastal s pocitom nechceného dieťaťa. Bol terčom posmechu ostatných detí, ktoré sa vysmievali kvôli chôdzi a reči.

Dávid Ring si však bol istý, že jedna osoba ho miluje. Jeden človek preňho znamenal bezpodmienečné prijatie a bezpečie. U mamy našiel vždy útechu.

Lenže potom zasiahla jeho život ďalšia tragédia. Dávidova mama ochorela na rakovinu a zomrela. Dávid mal vtedy štrnásť. Stratil akúkoľvek chuť do života. Jeho život stratil zmysel. Zrazu nemal pre čo žiť. Stal sa sirotou (otec zomrel ešte predtým). Mal pocit, že je na svete zúfalo sám. Našťastie Boh na Dávida nezabudol. V jeho tragickom živote zažiaril lúč milosti. Jedného dňa prišiel Dávid do kostola a našiel Ježiša Krista. Predtým si bol istý, že Boh ho nenávidí, pretože sa narodil postihnutý. V tej chvíli však spoznal, že Ježišovi je vzácny taký, aký je.

Dávid zmenil svoj postoj k životu. Od tej chvíle začal robiť „nemožné“ veci. Ukončil štúdium na vysokej škole a oženil sa. Dnes má štyri deti. Urobil aj tú najnemožnejšiu vec – stal sa kazateľom evanjelia.

„Pozrite sa na mňa,“ hovorí, „prekonal som detskú mozgovú obrnu. Na čo sa sťažujete vy?“ Vyzýva svojich poslucháčov, aby prestali nariekať nad sebou a začali robiť niečo pre iných. Chce, aby ľudia videli svoje požehnanie a dovolili Bohu, aby ich viedol k hlbšej a zmysluplnejšej službe.

Taký je životný príbeh Dávida Ringa. Ako hovorí: „Všetci krívame na ceste do Božieho kráľovstva. Ale keď tam dokrívame, všetci pobežíme!“


Zdieľať: