Nikdy nezabudnem, ako A. V. Staples opísal svoj prvý deň v práci knižného kolportéra. Začínal sám v južnej Afrike. Keď mladý Staples prišiel do tejto oblasti, obchádzal niekoľkokrát blok domov, pretože sa snažil oddialiť ten hrozný okamih – zaklopať na prvé dvere! Svoju skúsenosť opísal týmito slovami: „Chytil som sám seba pod krk a zvolal: ´Staples, teraz prestaneš byť zbabelcom a konečne budeš chlapom.´ Obrátil som sa a odpochodoval k prvému domu.“ Zvíťazila disciplína a odvaha.

A. V. Staples sa stal horlivým pracovníkom a neskôr vynikajúcim evanjelistom.


Zdieľať: