Amanda Smithová sa narodila na začiatku 19. storočia ako otrok v 13-člennej rodine. Vydala sa veľmi mladá. Niekoľko jej detí zomrelo len preto, že boli príliš chudobní. Jej prvý manžel zomrel tiež a druhé manželstvo jej prinieslo veľké sklamanie.

Napriek tomu, že sa nachádzala v zúfalej situácii, Amanda pochopila, aký plán s ňou má Boh. Za veľmi nepriaznivých okolností sa stala misionárkou a zvestovala evanjelium v Anglicku, Indii, Afrike a v ďalších častiach sveta.

Jedna zo známych osobností vtedajšieho sveta o Amande Smithovej povedala: „Amanda je kresťankou najväčšieho formátu. Je to skromné a dôverujúce Božie dieťa. Medzi súčasnými ženami by sme jej seberovnú veru nenašli.“ Istý kazateľ, ktorý ju poznal veľmi dobre, o nej povedal: „Je Božím obrazom vytesaným do ebenového dreva“.

Raz mala spievať pred obecenstvom bohatých a vysokopostavených ľudí. V zákulisí si zrazu uvedomila, že je len práčkou s dvoma rokmi vzdelania. Celá sa začala triasť.

Ako môžem vyjsť na pódium a spievať pred toľkými bohatými ľuďmi? pomyslela si. Potom si však spomenula, že úspech v živote sa nehodnotí podľa postavenia, moci, vplyvu a množstva peňazí, ale podľa toho, ako človek využije dary, ktoré mu Boh dal. Jej úspech nezávisí od postavenia, aké vo svete získa, ale od toho, ako ju vidí Boh.

Amanda si vtedy povedala: Patrím do Božieho kráľovstva. Poznám sa s Kráľom kráľov. Moja veľká nebeská rodina ma pozná lepšie a rozumie mi viac než tá pozemská.

Amanda sa zhlboka nadýchla a vyšla na pódium. Vo svetle reflektora stála vzpriamene a chválila Boha za všetko, čím ju obdaroval. Na konci koncertu zaznel obrovský aplauz.

Od toho dňa sa Amande Smithovej začali otvárať nové, zázračné príležitosti. Využila každú, ktorú jej Boh dal. Snažila sa čo najlepšie využiť dary, ktorými ju obdaroval. Amanda v ten deň dospela k bodu, ku ktorému musia dospieť všetci úspešní mladí ľudia – uvedomila si svoju vlastnú hodnotu. V tých niekoľkých okamihoch, keď sa triasla v zákulisí, pochopila, akú cenu má v Božích očiach – je niekým jedinečným, je stvorená na Boží obraz, vykúpená Ježišovou smrťou na kríži a poslaná na zem, aby splnila úlohu, ktorú nikto iný splniť nemôže.


Zdieľať: