O perzskom kráľovi Xerxovi sa traduje príbeh, že keď po veľkom vojenskom ťažení ustupoval z Grécka, spolu so svojím vojskom nastúpil na fenickú loď. Na mori ich však zastihla strašná búrka. Kapitán lode povedal Xerxovi:

„Ak loď neodľahčíme, nemáme nádej na prežitie.“

Kráľ sa obrátil na svojich verných vojakov a povedal im: „Moja bezpečnosť závisí od vás. Teraz nech niekto z vás preukáže úctu svojmu kráľovi.“

Dopredu vystúpil určitý počet mužov, poklonili sa kráľovi a skočili do vody!

Odľahčená loď bezpečne doplávala do prístavu. Xerxes okamžite prikázal, aby bol kapitánovi udelený zlatý veniec za záchranu kráľovho života – a potom rozkázal, aby bol tento muž sťatý za to, že spôsobil takú veľkú stratu na životoch!


Zdieľať: