Všetci milujeme výhodné ponuky. Niektorí ľudia stoja v rade pred obchodom celé hodiny, aby kúpili niečo lacnejšie. Z perspektívy takého lovca výhodných ponúk predstavuje kresťanstvo veľmi zlý obchod.

V podobenstvách o poklade na poli a perle sa Ježiš opäť vracia k reakcii ľudí, ktorí ho neprijali. Nie div, že Ježišovo kráľovstvo nebolo u väčšiny ľudí populárne. Dnes to nie je inak. Prečo? Pretože cena za prijatie Ježiša ako Pána a Kráľa nie je menej než všetko, čo máme a čím sme. Neskôr Ježiš povie svojim učeníkom, že cena za kráľovstvo je – ukrižovať seba. (Mat 16,24.25)

Dietrich Bonhoeffer, ktorý bol popravený za pokus zastaviť Hitlerovo šialenstvo, napísal: „Keď Kristus povoláva človeka, vyzýva ho, aby bol ochotný zomrieť.“ Nie je to nijaká lacná milosť, nijaká výhodná ponuka v obchode. Praví kresťania sú tí, ktorí si uvedomujú hodnotu toho, čo Kristus ponúka, a sú ochotní vzdať sa všetkého, čo majú a čím sú, aby sa stali toho súčasťou. To nie je výhodná kúpa.


Zdieľať: