Stará legenda hovorí o tom, ako vtáky dostali krídla. Spočiatku vraj krídla nemali. Potom Boh urobil krídla, položil ich pred bezkrídlych vtákov a povedal im: „Poďte ku mne. Každému z vás dám takýto náklad, ktorý budete stále nosiť.“ Vtáky mali najprv pochybnosti a váhali, ale nakoniec poslúchli a vzali krídla do zobákov. Ale pretože krídla boli ťažké, položili si ich na plecia. Na svoje prekvapenie zistili, že krídla začali rásť a onedlho sa im pripojili k telu. Vtáky veľmi rýchlo zistili, ako používať toto nové „príslušenstvo“ a o chvíľu už lietali vo vzduchu.

To, čo sa vtákom spočiatku zdalo ako ťažké bremeno, sa teraz stalo nástrojom, ktorý im umožnil vzlietnuť a dostať sa tam, kde sa predtým nedostali.

Táto legenda je akýmsi malým podobenstvom, ktoré nás môže niečo naučiť. My, ľudia, sme ako bezkrídle vtáky. Povinnosti a úlohy, ktoré sa nám zdajú ako ťažké bremená a skúšky, sa môžu stať prostriedkom, pomocou ktorého nás Boh „zdokonalí a vylepší“. Božím zámerom je, aby úlohy, ktoré máme splniť, slúžili na naše dobro a motivovali nás.


Zdieľať: