Stará múdrosť hovorí, že s pocitmi je to ako s dobrým jazdeckým koňom. Musíš sedieť na ňom a jasne ho usmerňovať. Pocity ti môžu veľmi dobre poslúžiť. Ale beda, keď ťa začnú ovládať. Veď ako by to vyzeralo, keby sa kôň vozil na jazdcovi?

Čím dlhšie žijem, tým viac si uvedomujem, ako ma ovplyvňuje môj vlastný postoj k životu. Vzťah, ktorý mám sám k sebe, je často dôležitejší ako to, čo prežívam.

Je dôležitejší než minulosť, vzdelanie, peniaze, okolnosti, prehry, úspechy, ako to, čo si druhí myslia, hovoria, robia… Je dôležitejší než vzhľad, nadanie alebo zručnosť.

Nemôžeme zmeniť svoju minulosť, nemôžeme zmeniť skutočnosť, že ľudia budú konať tak, ako konajú. Niektoré veci jednoducho nedokážeme zmeniť. Jediné, čo môžeme robiť, je hrať na tú strunu, ktorú máme.

Som presvedčený, že život ovplyvňuje 10 % to, čo sa mi stane a 90 % to, ako na to reagujem. Myslím, že to platí aj pre teba. Ovládaš ty svoje pocity, alebo pocity ovládajú teba?


Zdieľať: