Hneď nato, ako je zvolený nový prezident, začne zostavovať svoj kabinet, ktorý mu pomáha vládnuť. Menuje ministra financií, ministra vnútra, ministra zahraničných vecí atď. Čím skôr je potrebné obsadiť množstvo funkcií.
Keď prišiel kráľ nebies na zem a začal svoju vládu, čo urobil? Sadol si na trávnaté úbočie nad Genezaretským jazerom a začal sa prihovárať svojim poddaným. Nemenoval jednotlivých členov svojej vlády („zahraničné veci dávam na starosť Petrovi a financie Matúšovi“), ale začal vysvetľovať princípy, na ktorých stojí jeho kráľovstvo. Zdá sa, že to najdôležitejšie nie je, čo budú ľudia v jeho kráľovstva robiť, ale akí sú.
„Blahoslavení chudobní v duchu…“
„Blahoslavení plačúci…“
„Blahoslavení tichí…“
„Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti…“
„Blahoslavení milosrdní…“
„Blahoslavení čistého srdca…“
„Blahoslavení tvorcovia pokoja…“
„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť…“
Kázanie na vrchu neobsahuje predpisy pre mestskú či štátnu správu. Nie je určené pre pozemské kráľovstvo. Kázanie na vrchu obsahuje princípy Božej vlády. Ježiš to potvrdzuje hneď na začiatku: „…ich je nebeské kráľovstvo.“ Je to skutočné kráľovstvo, ktoré vládne tu a teraz. Ježiš vládne – v srdci a živote ľudí. Božie kráľovstvo všetko mení, pretože nie je postavené na moci, ale na láske.


Zdieľať: