Počas koncertného turné v Paríži zastavil Paganini na ulici fiaker. Spýtal sa kočiša, za koľko by ho zaviezol k budove, kde mal koncertovať.

„Za dvadsať frankov,“ odpovedal bez mihnutia oka fiakrista. Požadovaná suma vysoko prekračovala aj tú najgavalierskejšiu taxu. „Taký drahý je fiaker v Paríži?“ spýtal sa prekvapený majster. Od fiakristu, ktorý spoznal umelca, dostal takúto odpoveď: „Milý pane, človek, ktorý dostane štyritisíc frankov za to, že hrá na jednej husľovej strune, môže za fiaker smelo zaplatiť dvadsať frankov…“ Paganini neodpovedal. Nastúpil do fiakra a nechal sa zaviesť ku koncertnej sále. Keď vystúpil, všimol si tarifnú tabuľku, ktorá za takúto cestu predpisovala dva franky. Majster vykutral z peňaženky dva strieborné franky, podal ich fiakristovi a prívetivo povedal: „Milý priateľ, som ochotný zaplatiť vám aj zvyšných osemnásť frankov, ak ma odveziete na fiakri iba s jedným kolesom.“


Zdieľať: