Na kupole jednej z rímskych katedrál je namaľovaný obraz, ktorého autorom je Reni. Je namaľovaný na strope vo výške asi 30 metrov. Keď stojíte na zemi a dívate sa hore, zdá sa vám, akoby maľba bola obklopená akousi hmlou. Nevidíte jasne, čo je na nej. Ale v strede tejto veľkej kupolovitej miestnosti je obrovské zrkadlo, ktoré je nastavené tak, aby ste v ňom videli stropnú maľbu. Keď sa pozriete do zrkadla, obraz na strope vidíte celkom jasne.

Ježiš Kristus, ktorý sa narodil v betlehemských jasliach, je takýmto zrkadlom Pána Boha. Prostredníctvom neho jasne vidíme, aký je náš nebeský Otec. „Kto videl mňa, videl aj Otca,“ povedal Ježiš. Niet väčšej sily na zemi, ktorá by nás inšpirovala k užitočnému životu, k ochote slúžiť a pomáhať – ale ktorá nám tiež dáva silu a odvahu zvíťaziť nad zlozvykmi a chybami – ako práve tá, ktorú nám dáva Ježiš.


Zdieľať: