V našej škole, ako vo väčšine iných, je jedno dievča, ktoré je viac obľúbené ako ostatné dievčatá. Je veľmi krásna a inteligentná. Každý chlapec na škole chce upútať jej pozornosť. Ona však venuje svoj voľný čas iba jednému chlapcovi – svojmu malému bratovi, ktorý je autista.

Zdieľať tento príbeh: