Turistovi sa raz v noci pokazilo auto neďaleko kláštora. Pretože nemal kam ísť, vybral sa do kláštora. Keď mníchom vysvetlil, v akej situácii sa ocitol, prichýlili ho a dovolili mu opraviť si u nich auto.
V noci muž počul divný zvuk. Hneď ráno sa spýtal, čo to bolo. „Nemôžeme ti to povedať, pretože nie si mních,“ odvetili mu.
Muž zostal sklamaný. Poďakoval im za pohostinnosť a odišiel.
Po niekoľkých rokoch sa stalo, že ten istý muž mal znovu problémy s autom práve pred tým istým kláštorom. Mnísi mu opäť ochotne poskytli jedlo i nocľah. V noci opäť počul ten divný zvuk, ktorý aj predtým. Ráno sa ich preto znovu spýtal: „Čo to bol za zvuk, ktorý som v noci počul?“
Mnísi odpovedali: „Nemôžeme ti to povedať, pretože nie si mních.“
Muž povedal: „Celé roky som o tom premýšľal. Zomriem od zvedavosti, čo to bolo. Ako sa môžem stať mníchom?“
Mnísi mu vysvetlili: „Najprv musíš precestovať celú zem a naučiť sa jazyk každej kultúry a každého kmeňa, aký žije na zemi. Potom musíš urobiť jeden dobrý skutok pre každého muža, ženu i dieťa na tejto planéte. Napokon musíš vyliezť na najvyššiu horu sveta a spočítať hviezdy na nebi. Keď to všetko urobíš, môžeš sa stať mníchom.“
Muž sa nenechal odradiť. O 45 rokov sa vrátil do kláštora a zaklopal na dvere. „Precestoval som zem, naučil som sa viac než šesť tisíc jazykov. Vykonal som dobré skutky asi pre 9 miliárd ľudí. Na najvyššej hore som takmer zmrzol, kým som zistil, že je viac ako 17 triliónov hviezd.“
Mnísi boli ohúrení. „Gratulujeme,“ povedali, „máš veľmi blízko k tomu, aby si sa stal mníchom najvyššieho rádu. Teraz ťa dovedieme k zdroju toho zvuku.“
Doviedli muža k dreveným dverám, kde jeden z nich povedal: „Zvuk prichádza spoza týchto dverí.“
Muž sa snažil otvoriť dvere, ale boli zamknuté. „Ako ich otvorím?“ spýtal sa.
„Najprv sa musíš naučiť naspamäť Starú zmluvu,“ povedali mnísi.
Muž sa vrátil do svojej izby a za niekoľko mesiacov sa naučil celú Starú zmluvu. Hneď dostal kľúč od dverí. Keď ich však otvoril, uvidel ďalšie dvere – plechové, ktoré boli tiež zamknuté. „Ak chceš získať kľúč od týchto dverí, musíš sa naučiť naspamäť Novú zmluvu.“
Sklamaný sa opäť vrátil do svojej izby, aby sa naučil Novú zmluvu. Po niekoľkých mesiacoch dostal kľúč. Keď dvere otvoril, v miestnosti boli ďalšie dvere – tentoraz zo zlata. Aj tie však boli zamknuté. Mnísi mu povedali: „Tieto sú posledné. Kľúč od nich získaš tak, že celý rok stráviš v žalári len o chlebe a vode.“
Vychudnutého a unaveného ho mnísi opäť doviedli k zdroju divného zvuku. Drevené a plechové dvere boli otvorené. Dostal kľúč aj od zlatých dverí. S trasúcimi sa rukami muž odomkol dvere, otočil kľučkou a otvoril ich. Za nimi sa nachádzal zdroj divného zvuku – a bezpochyby stálo za to vytrpieť roky trápenia a bolesti.
Chceš vedieť, čo to bolo?
Je mi ľúto, ale nemôžem ti to povedať. Nie si mních.


Zdieľať: