Pane, nevieme, čo nás dnes stretne. Hľadíme však na Teba, pretože v Tebe prebýva všetka plnosť. Od Teba dostávame všetko, čo potrebujeme pre život i zbožnosť. Sme slabí, posilni nás. Ako slepí blúdime v tme, osvieť nás. Sme nečistí, očisti nás vo svojej krvi. Obkľučujú nás viditeľní i neviditeľní nepriatelia, ochraňuj nás svojou všemohúcou silou a drž nás pevne vo svojich rukách, aby nás z nich nikto nevytrhol. Na Teba sa vo všetkom spoliehame, pretože Ty si verný a milosrdný a nedáš vyjsť na hanbu tým, čo dúfajú v Teba. Pomôž, aby naša dôvera v Teba bola stále silnejšia. Nedovoľ, aby sme pre nejaký úspech spyšneli a zľahostajneli, ani aby sme pre nejaký neúspech zmalomyseľneli. Ty vieš, čo potrebujú Tvoje deti a čo musia na tomto svete pretrpieť. Preto nám, prosím, pomáhaj, potešuj nás, staraj sa o nás a nenechaj nás, kým nebudeme tam, kde si Ty a neuzrieme Tvoju slávu. Amen.

Magnus Friedrich Ross


Zdieľať: