Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja.
Tam, kde je nenávisť, nech prinášam lásku.
Tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie.
Tam, kde je pochybnosť, nech prinášam vieru.
Tam, kde je zúfalstvo, chcem prinášať nádej.
Tam, kde je tma, chcem prinášať svetlo.
Tam, kde je smútok, chcem prinášať radosť.

Ó, Božský Učiteľ, nech nečakám povzbudenie, ale radšej povzbudzujem.
Nech nečakám pochopenie, ale radšej chápem.
Nech nečakám, že budem milovaný, ale radšej milujem.
Pretože v dávaní prijímame, v odpustení dostávame odpustenie a v smrti sa rodíme do večného života.

František z Assisi


Zdieľať: