Jedného dňa sa mladý Hudson Taylor (1832-1905) modlil. Vyznával Bohu, aký rozháraný a frustrovaný mu pripadá jeho život. Snažil sa robiť správne veci, ale nedarilo sa mu. Nakoniec v zúfalstve povedal Pánu Bohu, že ak zlomí v jeho živote moc hriechu, urobí všetko, o čokoľvek ho Boh požiada, pôjde kamkoľvek ho pošle a bude svedčiť každému, koho mu Boh ukáže.

Keď sa Hudson takto nahlas modlil, zostúpil na neho obrovský pokoj. Neskôr o tom napísal: „Nikdy nezabudnem na ten pocit, ktorý ma vtedy zaplavil. Slovami sa to nedá vypovedať. Ocitol som sa v prítomnosti Pána Boha… Akoby by mi niekto hovoril: ,Odpovedal som na tvoje modlitby a prijal tvoje podmienky.’ Od tejto chvíle ma nikdy neopustilo presvedčenie, že som povolaný odísť do Číny ako misionár.“


Zdieľať: