Žijem v malej dedine na východnom pobreží Indie. Ako tínedžer som sa dostal do jedného gangu a začal piť. Gang bol známy násilnosťami a porušovaním zákonov. Ja som sa takýchto aktivít nezúčastňoval.

Svojho mladšieho brata Simona som nemal rád. Aj keď naša dedina netolerovala kresťanov, môj mladší brat sa stal kresťanom. V našej rodine začali kvôli tomu problémy, a tak ho moji rodičia poslali preč.

Raz v noci som bol doma a pil som, keď sa Simon vkradol do domu. Vošiel do mojej izby a začal sa modliť. Pamätám si, ako som mu povedal: „Brat, pomodli sa za mňa.“ A on to urobil. Keď sa za mňa modlil, pocítil som túžbu zbaviť sa alkoholu. „Čo to máš za silu? Keď si sa za mňa modlil, celkom som vytriezvel,“ spýtal som sa ho.

„Boh mi povedal, aby som sa za teba modlil,“ odpovedal Simon. „Jeho sila ti pomôže.“ Potom ma pozval, aby som s ním šiel na bohoslužbu. Súhlasil som.

V sobotu ráno som za sebou počul skutočný hlas. Otočil som sa, aby som sa pozrel, kto sa mi prihovára. Ten hlas mi povedal: „Choď na bohoslužbu.“ A tak som šiel. Cestou som stretol niekoľkých členov gangu. Pozval som ich, aby šli so mnou. Smiali sa a robili si z Ježiša žarty. Ale ja som sa nenechal odradiť.

Modlitby môjho brata ma menili. Kedykoľvek som zatúžil po alkohole, ten hlas mi pošepol: „Simon sa za teba modlí. Ježiš ťa môže oslobodiť.“ Čoskoro som sa vzdal alkoholu a o šesť mesiacov som sa nechal pokrstiť.

U. K. Rao


Zdieľať: