Charles Goodyear tiež patril medzi tých, ktorí v niečo verili, aj keď iní nevideli to, čo videli oni. V jeho živote dokonca nastala chvíľa, keď sa nechal uväzniť, aby mal dosť času na dosiahnutie svojich cieľov.

Charlesovi Goodyearovi, jednému z desiatich veľkých vynálezcov v priemysle, sa roky nedarilo. Dlhoval peniaze svojim priateľom, susedom a príbuzným, ktorí investovali do jeho vynálezov.

Keď v roku 1838 objavil metódu vulkanizácie gumy, bol úplne na mizine. Jeho objav spočíval v tom, že sa naučil pomocou pridávania síry premeniť kaučuk na technickú gumu. Ale v čase, keď chcel svoj vynález ešte zdokonaliť, mu začali robiť problémy veritelia, ktorí mu požičali peniaze. Veritelia boli neoblomní. Charles sa onedlho nato dostal pre pohŕdanie súdom do väzenia. A práve tam, za mrežami väznice, nikým nerušený, zdokonalil pán Goodyear svoj postup výroby gumy. Veriteľom nielen vyplatil všetky dlhy, ktoré mal, ale venoval nemalú finančnú čiastku všetkým tým, ktorí mu držali palce a verili, že sa mu jeho vynález raz podarí. A naozaj, značka Goodyear patrí dodnes medzi tie najlepšie.

Ak pred sebou vidíš veľký cieľ, niečo, čo naozaj stojí za to, potom sa určite nesmieš vzdať. Touto cestou museli prejsť všetci veľkí vynálezcovia.


Zdieľať: