Howell Harris bol stúpencom metodistického obrodeneckého hnutia. V roku 1759 ho požiadali, aby vstúpil do oddielu domobrany pre prípad možného ohrozenia Anglicka francúzskou armádou. Z jeho kresťanského spoločenstva v Trevecku s ním prišlo 24 mladých mužov. Harris bol povýšený na dôstojníka a kázal všade, kde mu Boh poskytol príležitosť.
Keď jeho pluk prišiel do Great Yarmouth, povedali mu, že keď sa istý metodistický kazateľ pokúšal zvolať v tomto meste zhromaždenie pod šírym nebom, zachovali sa voči nemu veľmi kruto. Harrisa to vyprovokovalo k činu. Požiadal mestského hlásnika, aby rozšíril, že na trhovisku bude kázať ďalší metodistický kazateľ. Zišiel sa veľký zástup vyzbrojený kameňmi, kúskami tehál, tvrdými hrudami a všetkým, čo sa dalo hádzať. Ľudia boli rozhodnutí čo najviac ublížiť tomuto odvážnemu kazateľovi, alebo dokonca ho zabiť.
Keď sa Harris a jeho vojaci pripojili k nahnevanému a hrozivému davu, ktosi mu povedal, že kazateľ ešte neprišiel. „Tak vám teda bude kázať jeden vojak,“ odpovedal Howell Harris. Keď tento vojenský dôstojník a jeho vojaci začali spievať oslavné piesne, ľudia to spočiatku považovali za vtip. Potom sa Harris uprene pozrel na zástup a v moci Ducha im kázal evanjelium o Ježišovi Kristovi. O chvíľu sa nepriateľský dav upokojil a ticho počúval, zatiaľ čo Duch Svätý pôsobil na ich srdcia.


Zdieľať: