Nechať ísť neznamená starať sa, ale zaujímať sa.
Nechať ísť neznamená pripútať si, ale podporovať.
Nechať ísť neznamená súdiť, ale dovoliť mu byť človekom.
Nechať ísť neznamená byť v centre a všetko riadiť, ale dovoliť iným, aby si svoj život riadili sami.
Nechať ísť neznamená poprieť, ale prijať.
Nechať ísť neznamená rozkazovať, nadávať a hádať sa, ale hľadať svoje nedostatky a naprávať ich.
Nechať ísť neznamená žialiť nad minulosťou, ale rásť a žiť pre budúcnosť.
Nechať ísť neznamená prerušiť akékoľvek spojenie, ale uvedomiť si, že toho druhého nemôžem ovládať.
Nechať ísť neznamená snažiť sa vyčítať a meniť toho druhého, ale predovšetkým seba.
Nechať ísť znamená menej strachu a viac lásky.


Zdieľať: