Kresťania niekedy pôsobia dojmom, že v ich náboženstve je veľa pesimizmu a neistoty. Ján, ktorý poznal Ježiša osobne, nemal takýto názor. Veď povedal: „Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.“ (1 Ján 1,4) Plnosť radosti je dobre viditeľná a nákazlivá. Je ovocím Svätého Ducha, ktorý tých, v ktorých prebýva, neustále uisťuje, že v Ježišovi Kristovi majú večný život.
Keď John Wesley prežil v Londýne obrátenie, nielen jeho srdce bolo predchnuté teplom, ale aj jeho verejné svedectvo o tom, akú istotu získal, malo dramatický účinok na iných na tomto stretnutí. Ralph S. Cushman píše: „Najlepším dôkazom toho, že Wesleyov nový objav – o ktorom hneď svedčil – vzbudil na tomto malom stretnutí naozaj vzrušenie, je to, ako sa ponáhľali domov oznámiť túto novinu jeho chorému bratovi.
Charles Wesley nebol na stretnutí v Aldersgate. Ležal doma a modlil sa. Asi o desiatej hodine začul zvuk rýchlych krokov. Dvere sa rozleteli. Vošiel brat John, ktorý vďaka novému poznaniu Boha priam žiaril, obklopený šťastnými priateľmi… Jeho denník dodáva: ´Spievali sme piesne s veľkou radosťou a spolu sme sa modlili.´“
Toto nádherné svedectvo radosti, dané prostredníctvom Ducha, ovplyvnilo celé ďalšie dejiny kresťanstva.


Zdieľať: