Svätý Augustín, jeden z najslávnejších kresťanských teológov, viedol v mladosti zhýralý život. V jeho časoch sa šíril nemorálny život všade. Jedného dňa, keď sedel v akejsi milánskej záhrade, sa mu zdalo, že počuje hlas, ktorý mu hovorí: „Vezmi a čítaj! Vezmi a čítaj!“ Otvoril si Pavlove listy, ktoré mal pri sebe, a čítal: Neupadajte do hýrivého života a opojenia, lenivosti a ľahostajnosti, hádok a závisti, ale odpočiňte si v Pánovi Ježišovi Kristovi a nestarajte sa o telesné žiadosti.
Túto radu si vzal k srdcu. Obrátil sa a krátko nato sa dal pokrstiť. Boh s ním mal plán. Tak sa stal Augustín, keď sa oslobodil od zla a keď mu Boh odpustil, jedným z najväčších kresťanských mysliteľov. Stálo ho veľa námahy, kým si dal svoj život do poriadku.


Zdieľať: