Mladý umelec namaľoval obraz opustenej a nešťastnej ženy s dieťaťom v búrke, pred ktorou sa nemali kam ukryť. Tento obraz mal na samotného umelca taký silný vplyv, že odložil paletu a štetec a povedal: „Musím ísť von a týmto strateným a nešťastným ľuďom pomáhať, nie ich maľovať.“

Nejaký čas sa venoval príprave a potom pracoval v chudobnej štvrti svojho mesta. Pomáhal tým, ktorí žili v špine a chudobe. Napokon povedal: „Musím ísť do tých krajín sveta, kde sú ľudia beznádejne stratení.“

Tento mladý umelec sa stal známym misionárom. Bol to biskup Tucker z Ugandy v Afrike.

Nestačí mať otvorené oči pre chudobných a trpiacich. Treba mať aj otvorené srdce a obetavé ruky. Utrpenie a bieda našich blížnych sa dotýka každého z nás.


Zdieľať: