V malej továrničke museli zastaviť výrobu, pretože sa im pokazila jedna z hlavných častí výrobnej linky. Zavolali opravárov, ale nikomu sa nepodarilo linku opraviť a opäť uviesť do chodu. Nakoniec im nezostávalo nič iné, len pozvať experta z fabriky, ktorá im túto linku dodala.

Chlapík si zbežne prezrel výrobné zariadenie. Trvalo mu to niekoľko minút. Potom vzal kladivo a jemne ním poklepal po jednom mieste. Výrobná linka začala hneď fungovať, ako by sa nikdy nepokazila.

Keď tento odborník predložil faktúru za opravu v hodnote 300€, vedúci bol nemilo prekvapený. Požiadal ho preto, aby na faktúre uviedol jednotlivé položky, ktoré spolu tvoria túto sumu. Keď po chvíli odborník priniesol doplnenú faktúru, vedúci čítal:

– úder kladivom po výrobnom zariadení 3€

– určenie správneho miesta, kde treba udrieť 297€

Najdôležitejšie je vedieť „udrieť klinec po hlavičke“. A niekedy to naozaj nie je ľahké.


Zdieľať: