Istý hinduistický podnikateľ prišiel k misionárovi a snažil sa mu vysvetliť prečo on – hinduista, prišiel za ním – kresťanským misionárom.

„Viete, kedysi dávno, keď som bol ešte chlapcom, sme s kamarátmi provokovali misionára, ktorý býval v našom meste. Takmer každý deň prišiel na trh, ktorý bol neďaleko od nás, a kázal tam. Raz sa stalo, že sme doňho hodili niekoľko paradajok a čakali, ako sa zachová. Misionár si poutieral paradajkovú šťavu z tváre a keď dokončil svoju reč, vzal nás do obchodu a každému kúpil nejakú sladkosť.

Vtedy som na vlastné oči videl Ježišovu lásku – a to je vlastne dôvod, prečo som dnes tu.“

Ak sa nazývame kresťanmi, potom naším poslaním je, aby sme ľuďom okolo nás dali na vlastné oči vidieť a pocítiť Ježišovu lásku. Možno sa prejaví práve vedy, keď budú lietať paradajky…


Zdieľať: