Mária Fjodorovna, ruská cisárovná a manželka cára Alexandra III, bola známa svojou dobročinnosťou a ľudomilnosťou. Raz sa jej podarilo zachrániť jedného väzňa pred vyhnanstvom na Sibír premiestnením obyčajnej čiarky v písomnom rozkaze podpísanom cárom Alexandrom. Cár napísal: „Udeliť milosť nemožné, poslať na Sibír!“

Keď to Mária prečítala a opravila, rozkaz znel takto: „Udeliť milosť, nemožné poslať na Sibír!“

Väzeň bol prepustený.

Popremýšľaj o tom, koľko maličkostí, z ktorých sa skladá náš každodenný život, dokáže spríjemniť, ale neraz aj veľmi znepríjemniť život človeka.


Zdieľať: