Písal sa rok 1920. Dejiskom bola skúšobná komisia pre výber misionárov. Vpredu stál mladý muž menom Oswald Smith. Mal jeden sen – chcel byť misionárom. Stále znovu sa modlil: „Pane, chcem pre teba pracovať ako misionár. Otvor mi dvere služby.“ Teraz mala byť jeho modlitba konečne vypočutá.

Keď sa pohovor skončil, komisia odmietla žiadosť Oswalda Smitha. Nespĺňal stanovené podmienky. V skúške neuspel.

Čo si počne? Čo bude robiť? Keď sa Oswald Smith modlil, Boh mu dal do srdca ďalšiu myšlienku. Keď nemôže pracovať ako misionár, založí zbor, ktorý bude vysielať misionárov. A to aj urobil. Oswald Smith sa stal pastorom zboru v kanadskom Toronte, ktorý vyslal viac misionárov ako ktorýkoľvek iný zbor v tom čase. Oswald Smith prosil Boha, aby ho viedol a Boh zmenil problém na výnimočnú príležitosť.


Zdieľať: