Keď Florence Nightingaleová a jej ošetrovateľky prišli do Britskej vojenskej nemocnice v Scutari na krymskom fronte, všade videli špinu, nákazu, chaos a ťažko ranených. Nutne potrebovali nové zásoby liekov, ktoré im chýbali len preto, že niekto nevyplnil potrebné formuláre. Viac ako 40 percent ranených sa nikdy neuzdravilo. Florence Nightingaleová musela vynaložiť všetky svoje sily, schopnosti a energiu, aby sa niečo pohlo a zmenilo.

Florence Nightingaleová sa narodila vo Florencii v Taliansku v bohatej anglickej rodine. Keď mala 16 rokov, počula Božiu výzvu. Napísala: „7. februára 1837 Boh prehovoril ku mne a povolal ma do svojej služby.“ Spočiatku však nevedela, akým spôsobom má slúžiť. Prvých sedem rokov bolo neistých. Roznášala jedlo a lieky chudobným sedliakom. Potom začala uvažovať o ošetrovaní chorých. Jej rodina tým bola pohoršená, pretože ošetrovateľky vtedy každý považoval za ženy pochybnej povesti, ktoré holdovali alkoholu a chodili za chlapmi.

Keď ju navštívili manželia Howeovci, americkí dobrodinci, Florence sa ich spýtala: „Myslíte si, že by bolo nevhodné a neslušné, keby mladá Angličanka zasvätila svoj život dobročinnej práci v nemocnici?“ Pán Howe jej vtedy odpovedal: „Bolo by to nezvyčajné. V Anglicku sa všetko nezvyčajné považuje za nevhodné. Ale ja ti hovorím: Choď a rob to.“ Neskôr napísala: „Nikdy som nepochybovala o tom, že Boh mal so mnou takýto zámer.“

Ďalších deväť rokov ešte túto prácu nevykonávala. Musela prekonať námietky a predsudky rodičov a blízkych. Zatiaľ študovala a pripravovala sa na svoje povolanie. V čase, keď vypukla krymská vojna (1854–1856), pracovala ako riaditeľka domova pre invalidné urodzené dámy.

Keď sa dopočula o strašných podmienkach na fronte, vzala so sebou 38 sestier a šli sa pozrieť, čo by sa tam dalo urobiť. Niekoľko vojenských barakov zariadila ako nemocnice, kde bola aj kuchyňa, práčovňa a latríny. Pre pacientov zriadila čitárne a oddychové miestnosti a písala domov listy ich blízkym. Vojaci ju mali veľmi radi a pomenovali ju „Pani s lampášom“, pretože pri svojich nočných návštevách vždy chodila s tureckým lampášom.

Jej úsilie prinieslo pozoruhodné výsledky: úmrtnosť ranených vojakov klesla zo 42 percent na 3 percentá.


Zdieľať: