V južnom Francúzsku sa nachádza „Múzeum púšte“. Nájdete tam dokumenty z čias prenasledovania, keď sa veriaci museli skrývať na odľahlých miestach.

V jednom z týchto dokumentov nájdete meno 42-ročného Niveta Jeana, ktorý bol odsúdený za to, že kázal na tajných zhromaždeniach. O jeho vypočúvaní sa dočítate:

Nivet vydal pred sudcom svedectvo o svojej viere. Raz ho vypočúvali nepretržite dvanásť hodín. Nakoniec sudca s posmešným podtónom v hlase povedal: „Čo sa asi teraz stane s tým malým stádom, keď nám jeho pastier padol do rúk?“

Odsúdený odpovedal: „O malé stádo si nerobte starosti. Ono má Pastiera, ktorému vy nemôžete nijakým spôsobom ublížiť. Ten svoje stádo neopustí!“


Zdieľať: