Nedávno sme si kúpili nové auto. Boli sme šťastní, keď už boli všetky papiere vybavené a mohli sme ísť domov. Ešte pred odchodom nám však jeden zamestnanec pribalil peknú kôpku rôznych príručiek. Medzi nimi aj ´Návod na obsluhu´. Okrem iného sa v nej dočítate napríklad o tom, aký olej používať, ako často ho treba kontrolovať a meniť. Obsahuje vlastne všetko, čo potrebujeme vedieť, aby nám auto dobre slúžilo.

Poznám však iný stroj, ktorý je určite lepší a dokonalejší než auto. Riadi ho azda najmenší počítačový systém, aký poznám. Má výborné stereo i video, ktoré fungujú bez toho, aby sa museli napojiť na elektrickú sieť alebo baterky. Jeho chladiace zariadenie udržiava stálu teplotu po celý rok a za každého počasia. 57 percent váhy tohto stroja tvorí voda. Má v sebe zabudované zázračné čerpadlo, ktoré prečerpáva tekutiny cez takmer 90 000km malých rúročiek. Tento stroj vie skladať hudbu, písať romány a do pamäte si dokáže uložiť viac bitov než akýkoľvek doteraz vymyslený počítač. Jeho súčasťou je systém produkujúci energiu a tiež filtračný systém, ktorý zachytí cudzie prvky a látky, ktoré sa doň dostali. V tomto zariadení prebiehajú rôzne chemické procesy regulujúce jeho chod. Mnohé jeho časti majú schopnosť regenerácie, ak sa opotrebujú. Existuje možnosť, že sa dva takéto stroje spoja a vyprodukujú tretí s podobnými vlastnosťami ako tie dva. Zvláštne je aj to, že tento stroj môže rozprávať. Výrobca dáva záruku približne na 70 rokov!

Určite ste uhádli, o čom hovorím. Mám na mysli ľudské telo – „stroj“ utvorený rukou nášho Stvoriteľa.

Ľudské telo je však viac ako stroj. Boh nás stvoril na svoj obraz. Sme oveľa viac než sústava svalov, kostí, tuku a krvi. Vieme myslieť, usudzovať, tvoriť, milovať, cítiť a rozhodovať sa. Sme stvorení so schopnosťou nadviazať vzťah so svojím Tvorcom, čo obyčajné stroje nikdy nedokážu. Vďaka telu, ktoré nám Boh dal, ho môžeme milovať, uctievať a oslavovať.

„Pamätajte si, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý v ňom prebýva a ktorého vám dal Boh. Nepatríte už sami sebe, boli ste kúpení, a to veľmi draho! Tak teda nech aj vaše telo je Bohu na česť!“ (1 Kor 6,19.20)


Zdieľať: