„Dajte mi pevný bod a pohnem Zemou,“ vyhlásil podľa legendy geniálny staroveký mechanik Archimedes, keď objavil princíp páky. Veril, že je možné pohnúť akýmkoľvek predmetom, ak sa má páka o čo zaprieť.

Každý človek potrebuje mať v živote „pevný bod“. Nechceme konať podľa ľudovej múdrosti, ktorá hovorí: „Kam vietor, tam plášť.“ Ale to dokážeme, len ak si za pevný bod zvolíme Pána Boha. Len on nám môže dať odvahu i silu zostať stálymi v tomto nestálom svete.


Zdieľať: