Moderná história pozná mnoho ľudí, ktorí poklad nielen hľadali, ale aj našli. Jedným z najznámejších úspešných lovcov pokladov bol Američan Mel Fisher. Šestnásť rokov sníval o tom, že raz objaví legendárnu španielsku galéru, ktorá sa potopila aj s kráľovským zlatom pri brehoch Nového Sveta. Hľadal dlho, s nasadením života, až nakoniec vrak lode našiel v hĺbke takmer 200 metrov neďaleko známeho Key Westu na Floride. Cena pokladu sa vyšplhala do závratnej výšky. Z Mela Fishera sa stal skutočný boháč.

Po čom túžiš Ty? Čo v živote hľadáš ako poklad? Božie slovo nám radí: „Ak ju (múdrosť) budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie.“


Zdieľať: