Istý evanjelista usporiadal vo veľkom stane zhromaždenie. Jedného večera vstúpil do stanu statný, mocný muž – policajt. Sadol si do prvého radu. Všetkým prebehla mysľou otázka: Kto je ten muž? Niektorí ho poznali. Bol to ten „zlý Michal“, ktorý v uliciach mestečka zastavoval autá a dával šoférom veľké pokuty za nedovolenú rýchlosť. Vo voľnom čase sa venoval jedovatým hadom a krotil ich.

Všetci prítomní si všimli, že zlý Michal stále hľadí na tvár kazateľa. Keď kázanie skončilo, evanjelista vyzval poslucháčov, aby svoje srdce odovzdali Ježišovi. Zlý Michal sa pozrel na evanjelistu a rýchlo vybehol von.

Nasledujúceho večera prišiel opäť. Opäť si sadol do prvého radu a hľadel kazateľovi priamo do tváre. Po kázaní neprišiel dopredu, ale zase sa rýchlo vytratil. Na konci celého cyklu prednášok povedal kazateľ svojim spolupracovníkom: „Navštívme zlého Michala uňho doma.“ Býval na kraji mesta. Keď sa priblížili k domu, kde Michal býval, vybehli rozzúrení policajní psi, hrozne štekali a zúrivo cerili zuby. Dvere sa otvorili a Michal zakričal: „Poďte ďalej, chcem sa s vami rozprávať.“

Návšteva vošla dnu. Chvíľu sa spolu rozprávali. Michal prijal Ježiša za svojho Spasiteľa a odovzdal mu svoj život. Keď sa ho spýtali, prečo každý večer prišiel, sadol si do prvého radu a potom tak uprene hľadel kazateľovi do tváre, odpovedal: „Vo svojom živote som už počul veľa kázaní a bol som v mnohých cirkevných spoločenstvách. Ale nikde som v kazateľovej tvári nevidel povahu Ježiša Krista, len chlad, nijakú lásku. Chcel som dať Bohu ešte jednu, poslednú šancu, aby mi ukázal človeka-kresťana, ktorému sa v tvári zračí tvár Ježiša Krista. Preto som sa stále díval do vašej tváre. V nej som videl Pána Ježiša. Chcem sa mu dnes odovzdať.“

„Zlý Michal“ stále pracuje ako policajt, stále zastavuje autá a šoférom hovorí: „Človeče, nejazdi tak rýchlo, lebo sa zabiješ. Vieš, čo sa potom stane? Vieš, kam prídeš? Nevieš, že Pán Ježiš Kristus za teba zomrel?“ Potom vezme malú knihu Evanjelium podľa Jána a knihu Cesta ku Kristovi a podá ich šoférovi so slovami: „Vezmi si to a prečítaj skôr, než sa vydáš na ďalšiu cestu. Pán Boh ťa žehnaj!“ A pustí ho ďalej.

Ak chcete odzrkadľovať Ježišovu lásku a jeho charakter, musíte nepretržite hľadieť na jeho tvár – ako je nám predstavená v Písme.


Zdieľať: