Pri stavbe Panamského prieplavu prekonávali stavitelia nesmierne množstvo rôznych prekážok – zemepisných, podnebných i zdravotných. Hlavný stavebný dozor nad celou obrovskou stavbou mal pán George Washington Goethals. Takmer každý deň si musel vypočuť vážnu kritiku od mnohých spolupracovníkov, ktorí mu neustále pripomínali, že tento „nerealizovateľný projekt“ nebude nikdy dokončený.

Veľký inžinier bol však neoblomný a rázny. Neúnavne všetkých vyzýval, aby sa v začatom diele pokračovalo. Nereagoval na zmalomyseľňujúce poznámky tých, ktorí mu odporovali.

„Nebudete odpovedať na pripomienky vašich kritikov?“ spýtal sa ho raz jeden jeho podriadený.

„Až keď na to príde čas,“ odpovedal Goethals.

„Ako to urobíte?“ pýtal sa muž.

„Uvidia prieplav.“

Odpoveď prišla 15. augusta 1914, keď bol prieplav otvorený pre lodnú dopravu.

Keď sa pustíš do veľkého diela, nikdy sa nedaj odradiť negatívnymi poznámkami neprajníkov. To, že svoje poslanie dokončíš, bude pre nich najsilnejšou odpoveďou, ktorej sa nedá oponovať.


Zdieľať: