Veľký škótsky kazateľ James A. Stewart v knihe Drops From the Honeycomb (Kvapky z plástu medu) hovorí o pozoruhodnom oživení, ktoré nastalo v jednom európskom meste pred druhou svetovou vojnou. Zvyčajne to bolo tak, že keď prišiel kázať do iných miest, oživeniu predchádzali týždne, ba dokonca mesiace modlitieb a duchovnej prípravy. No v tomto meste, kde stretnutia začínali len so siedmimi ľuďmi v piatok večer na modlitebnej chvíli, sa v priebehu piatich dní sála naplnila tisíckami poslucháčov, z ktorých sa veľký počet obrátil k Bohu.
„Jedného večera mi Pán pomohol odhaliť tajomstvo tohto požehnania,“ napísal Dr. Stewart. „Pretože som sa obával, že nebudem mať dostatočnú moc Ducha zvestovať evanjelium tisíckam tých, ktorí sa zhromaždili, odišiel som do suterénu pod veľkou sálou, aby som sa niekoľko minút modlil. Tesne predtým, ako som sa začal v tme modliť, pocítil som nesmiernu Božiu vznešenosť. Hneď som vedel, že aj niekto iný sa tu modlí.
Potichu som zasvietil. Celkom na druhom konci suterénu sa modlilo asi dvanásť sestier, ktoré sa skláňali pred Bohom tvárou k zemi. Vôbec si nevšimli moju prítomnosť. Boli ´za závojom´ a dotýkali sa Božieho trónu, zatiaľ čo hore Boh mocne pôsobil medzi neobrátenými.“


Zdieľať: