Boh stvoril ryby, aby žili vo vode – už či sladkej alebo slanej. Žiabre sú prispôsobené tomu, aby absorbovali z vody kyslík. To znamená, že práve voda je to, v čom môže ryba existovať, kde vlastne nachádza svoju „identitu“ a svoju slobodu. Samú seba teda nachádza v tom, pre čo bola stvorená – vo vode. Je teda obmedzená na vodu, ale v tomto obmedzenom prostredí je slobodná.
Predpokladajme, že by ste mali malú tropickú rybičku v širokej guľatej fľaši. Plávala by stále dookola, až by ju to jedného dňa úplne prestalo baviť. Pretože by sa jej to už zdalo ďalej neznesiteľné, rozhodla by sa, že sa pokúsi vyslobodiť – vyskočí z fľaše. Ak by dopadla do rybníka, ktorý je za domom, cítila by sa slobodnejšie, pretože tam by mala viac vody na plávanie. Ak by však dopadla na betón alebo na koberec, potom pokus o vyslobodenie by pre ňu znamenal smrť.
Ak bola ryba stvorená pre existenciu vo vode, pre akú existenciu bol stvorený človek? Bolo by zaujímavé urobiť o tom anketu. Som veľmi zvedavý, ako by ľudia odpovedali na otázku: Ak bola ryba stvorená nato, aby existovala vo vode, v akom prostredí môžu existovať ľudia?
Neváham povedať, že podľa Biblie je správna odpoveď – láska. Ľudské bytosti sú stvorené pre lásku, pretože Boh je láska. Keď nás Boh stvoril na svoj obraz, dal nám schopnosť milovať a byť milovaní. Človek nachádza sám seba, len ak miluje Boha a svojho blížneho.


Zdieľať: