Mahátmá Gándhí bol indický mysliteľ a politik. Na Wikipédii o ňom čítame:

Gándhí bol tvorcom metódy nenásilného odporu. Bol to národný hrdina, duchovný vodca, politik a právnik. Jeho život bol plný osobných obetí v snahe dosiahnuť vytýčený cieľ – vybudovať slobodnú a zjednotenú Indiu. S pribúdajúcimi rokmi si však stále viac uvedomoval, že je to nemožné. Veľa vecí nezvládol, jeho cieľ však bol čistý a vznešený. Otázkou zostáva, koľko zaň musel on i jeho ľud zaplatiť. Ku sklonku života bol veľmi unavený a zrejme aj sklamaný, no Indiu zmenil spôsobom, ako sa to dovtedy nikomu nepodarilo. Albert Einstein o ňom napísal: „Budúce generácie sotva uveria, že takýto človek z mäsa a kostí mohol vôbec kráčať po tejto zemi.“


Zdieľať: