Jeden manažér pripravoval mužov a ženy na podomový predaj kníh. Pri tejto práci získal mnoho zaujímavých skúseností. Neraz si po rozhovore s niektorým mladým, perspektívnym predavačom pomyslel: ´Tento muž by sa mohol stať vynikajúcim predavačom. Má všetko, čo potrebuje. Dobre vyzerá, je kvalifikovaný a vie sa vyjadrovať.´ V mnohých prípadoch však takýto človek nedopadol veľmi dobre. Prečo? Pretože nevedel byť sám sebe šéfom.
Inokedy to bolo presne naopak. Prišiel človek, ktorý nemal potrebnú kvalifikáciu ani predpoklady. Manažér mu dal dobre mienenú radu, aby sa radšej ani nepokúšal o kariéru podomového predavača. Nakoniec však zožal obrovský úspech. Pisateľ zakončil svoj článok slovami: „Na základe vlastnej skúsenosti som dospel k záveru, že je v skutočnosti nemožné dopredu predpovedať, kto bude úspešný a kto nie. Všetko závisí od schopnosti danej osoby správať sa ako svoj vlastný šéf.“


Zdieľať: