Jeden inštitút robil prieskum medzi matkami. Ich úlohou bolo sledovať, koľkokrát vyslovia na adresu svojich detí negatívnu poznámku a koľkokrát pozitívnu. Podľa tohto výskumu samotné matky pripustili, že na každé kladné vyjadrenie o dieťati pripadá desať negatívnych poznámok!

Trojročný prieskum v školách jedného mesta zistil, že z toho, čo učitelia povedia na adresu žiakov, je až 75 percent negatívne. Štúdia naznačuje, že na to, aby učiteľ vyvážil účinok jednej negatívnej poznámky voči dieťaťu, potrebuje povedať štyri pozitívne vyjadrenia.


Zdieľať: