Mladá učiteľka na prvom stupni základnej školy požiadala žiakov, aby za domácu úlohu napísali, ako si predstavujú Pána Boha. Osemročný Danko napísal:

„Jednou z hlavných povinností Pána Boha je vyrábať ľudí, aby bolo dosť tých, ktorí sa budú starať o rôzne veci tu na zemi. Nerobí dospelých ľudí, len bábätká. Myslím, že preto, lebo sú menšie a robia sa ľahšie. Nemusí strácať svoj drahocenný čas tým, že ich učí chodiť a rozprávať. To nechal mamám a otcom. Myslím si, že to funguje celkom dobre.

Druhou jeho najdôležitejšou prácou je počúvať modlitby. Je ich veľmi veľa, pretože niektorí ľudia, ako napríklad kazatelia a iní, sa modlia viackrát, nielen pred spaním a stará mama a starý otec sa modlia pred každým jedlom (s výnimkou, keď jedia sladkosti). Boh preto nemá čas počúvať rádio a pozerať sa na televízor. Keďže počuje všetko, nielen modlitby, do jeho uší musí prichádzať strašný hluk, ak, pravdaže, nevymyslel nejaký spôsob, ako ho vypnúť. Myslím, že by sme mali byť všetci trocha tichšie. Boh vidí všetko, počuje všetko a je všade. Kvôli tomu je dosť zaneprázdnený. Preto by ste nemali mrhať jeho časom prosbami za veci, ktoré nie sú dôležité, prekračujú možnosti rodičov alebo za niečo, čo povedali, že nemôžete mať.“


Zdieľať: