Jeden kazateľ si pripravil kázanie o čestnosti. Hneď o dva dni cestoval autobusom do blízkeho mesta. Kúpil si lístok a vodič autobusu mu vydal celú hrsť drobných. Keď si peniaze prerátal zistil, že vodič mu dal viac, ako mal. Spočiatku sa potešil, akým nezvyčajným spôsobom sa Boh postaral o výdavky, ktorých mal tohto týždňa akosi viac. Ale potom sa v ňom začalo ozývať svedomie. A tak skôr, ako vystúpil z autobusu, šiel k vodičovi a povedal mu: „Pomýlili ste sa, pán vodič. Vrátili ste mi viac peňazí, ako ste mali.“ A už sa chystal vrátiť peniaze, ktoré boli navyše. Vodič sa len usmial a povedal: „To nebol omyl. Bol som v kostole, keď ste hovorili o poctivosti. Dnes ráno som sa rozhodol, že vyskúšam, či vy sám ste čestný a poctivý človek.“


Zdieľať: