„Prečítaj si túto správu!” povedala žena a vytiahla mobil. „Každý deň dostanem jednu takúto správu. Milujem to!“

„Ukáž?“ povedala druhá.

V mobile čítala: „Na každom rozvíjajúcom sa púčiku či steble trávy je napísané: Boh je láska. Ľubozvuční vtáci v povetrí, voňavé kvety vo svojej dokonalosti, mohutné stromy s bujným sviežozeleným lístím – to všetko svedčí o nežnej starostlivosti nášho nebeského Otca a o jeho túžbe po šťastí svojich detí.“ (Cesta ku Kristovi, s. 7).

„Wow! To je práve to, čo potrebujem!“ pomyslela si.

Spýtala sa, ako môže aj ona dostávať takéto správy. Žena s mobilom prisľúbila, že jej to skúsi vybaviť. Zanedlho aj ona začala dostávať tieto správy.

SMS správy posiela Lim Myung-Sook, ktorá žije v Južnej Kórei. Denne ich pošle asi 2500 ľuďom. Lim Myung-Sook sa modlí, aby ľudia, ktorí jej správy čítajú, lepšie spoznali Ježiša. „Neviem, koľko ľudí číta tieto správy a ako tieto správy menia ich život,“ povedala. „Ja len rozsievam. Ale verím, že Boh dá, aby semienka vyrástli a priniesli ovocie.“

Youngsuk Chae


Zdieľať: