Stará ruská žienka vošla do kostola a v posvätnej bázni pobozkala klincami prebodnuté nohy na soche Ježiša Krista. Náhle sa pred ňou objavil sovietsky dôstojník. Prihovoril sa jej bežne používaným oslovením a spýtal sa jej: „Bábuška, bola by si ochotná pobozkať aj nohy Stalina?“

„Áno,“ odpovedala stará žena, „keby bol ukrižovaný a zomrel namiesto mňa.“

Premýšľaj chvíľu o tom, ako by si bol ochotný prejaviť svoju vďačnosť Pánu Ježišovi za najvzácnejší dar, ktorým ťa obdaroval.


Zdieľať: