Malý chlapec sa hral na dvore. Potom vbehol dnu. Mama ho zastavila a spýtala sa: „Čo to máš na pravej ruke?“ „Len trochu blata,“ odpovedal chlapec.

„Chceš ho dať preč?“ pokračovala mama. Chlapec sa na chvíľu zamyslel a potom povedal: „Samozrejme, mami.“ A poutieral si blato druhou rukou.

Na tomto riešení bol jeden problém. Jedna špinavá ruka + jedna čistá ruka = dve špinavé ruky.

Mnohí ľudia sa podobajú tomuto chlapcovi. Vidia špinu a zlo vo svojom živote a myslia si, že sa ho sami zbavia. Ale tak to nefunguje.

Všetci sa potrebujeme očistiť zvnútra. Sami to však nedokážeme. Jediným riešením je „umyť sa“ v krvi Ježiša Krista, ktorý nás očistí od všetkých našich hriechov.


Zdieľať: