Spravovať budovu s 50 apartmánmi na Havaji mi zaberalo príliš veľa času. Chcela som sa aktívnejšie zapájať do rôznych misijných aktivít, ktoré organizoval náš cirkevný zbor a šíriť dobrú správu o Bohu. Hovorila som o tom s Bohom. Povedala som: „Ak si myslíš, že môžem byť nejakým spôsobom užitočná v Tvojom diele, pomôž mi predať ten apartmánový komplex.“ O niekoľko mesiacov bola budova predaná.

Pár týždňov po tejto udalosti si na bohoslužbe sadla vedľa mňa mladá žena, ktorá sa ma spýtala: „Nemohli by ste so mnou a mojou sestrou študovať Bibliu?“ Takmer zo mňa vyhŕklo: „Nemám na to čas,“ ale potom som si spomenula na sľub, ktorý som dala Bohu. Bez váhania som odpovedala: „Budem rada, keď budeme môcť spolu študovať Bibliu.“

Na ďalší týždeň sme začali štúdium s týmito dvoma mladými ženami. Zanedlho sa k nám pripojili ďalšie ženy – takmer každý týždeň niekto. Boli to nové členky nášho zboru, ženy z problematických rodín, ktoré mali neveriacich mužov. Modlili sme sa spolu a prosili, aby pri nás Boh splnil svoje zasľúbenia z Biblie.

Niekoľko žien mi povedalo, že dnes by sa už nevydali za svojich manželov alebo že by už dávno opustili cirkev, nebyť splnených biblických zasľúbení, za ktoré sme sa spolu modlili. Boh pozoruhodne vypočul niektoré naše modlitby za alkoholikov, neverných alebo násilných manželov, problematické deti a zranené ženy. Boh pomohol a rodiny, za ktoré sme sa modlili, sa nerozpadli. Tieto ženy teraz tvrdia, že svojich manželov by nevymenili za nikoho na svete, pretože pod vplyvom Ducha Svätého sa úplne zmenili.

Predajom apartmánového komplexu som získala nielen viac času na šírenie evanjelia, ale získanými finančnými prostriedkami som mohla pomôcť niektorým deťom z chudobných rodín získať vyššie vzdelanie.


Zdieľať: