Nedávno sa mi stalo, že som sa nemohol dovolať svojmu priateľovi. Buď nedvíhal, alebo mal obsadené, alebo sa mi ozval záznamník. Rozmýšľal som, čo by sa stalo, keby takto fungovala modlitba a ja by som sa nemohol dovolať k Bohu.

Povedzme, že som ohováral a chcem to vyznať Bohu. Vytočím číslo a počujem odkazovú schránku:

„Dovolali ste sa k nebeskému trónu, na oddelenie modlitieb. Žiaľ, všetci naši pracovníci sú práve zaneprázdnení. Váš telefonát považujeme za dôležitý a chceme vám pomôcť. Prosím, zostaňte na linke. Ste v poradí.“

A tak som čakal a počúval spev anjelských zborov. Potom ma prerušil ďalší hlas:

„Pracovníci nášho oddelenia sú stále zaneprázdnení. Prosím, zostaňte na linke. Ste v poradí.“

Opäť sa ozvala hudba a po chvíli som počul ďalší nahraný odkaz:

„Pozorne počúvajte nasledujúce pokyny: Ak sa chcete modliť za niekoho, na kom vám záleží, stlačte jednotku. Ak sa chcete modliť za zbor a cirkev, stlačte dvojku. Ak chcete vyjadriť svoju vďačnosť, stlačte trojku. Ak chcete vyznať svoj hriech, stlačte štvorku. Ak chcete prosiť o záchranu, stlačte päťku. Ak máte nejakú telesnú potrebu, stlačte šestku. Ak potrebujete zopakovať túto ponuku, stlačte deviatku.“

Pretože som chcel vyznať svoj hriech, stlačil som štvorku. Hneď som počul hlas:

„Sme radi, že vám môžeme pomôcť. Aby bola naša odpoveď na vašu modlitbu čo najefektívnejšia, zvoľte prosím správnu možnosť: Ak sa váš hriech týka niečoho, čo ste zabudli urobiť, stlačte jednotku. Ak sa týka vášho cirkevného zboru, stlačte dvojku. Ak ste si nie istí, stlačte trojku.“

Pretože som si nebol istý, kde by mal byť môj hriech zaradený, stlačil som trojku. Ozval sa mi hlas: „Ak chcete vyznať hriech, ktorého ste sa dopustili proti niekomu z vášho spoločenstva, stlačte jednotku. Ak je to niekto neveriaci, stlačte dvojku. Ak ste sa previnili proti niekomu z vašej rodiny, stlačte trojku. Ak sa vaše vyznanie týka vás osobne, stlačte štvorku. Ak váš hriech nemôžete zaradiť ani do jednej z týchto kategórií, stlačte päťku. Ak stlačíte šestku, zopakujeme vám možnosti ešte raz.“

Pretože môj hriech sa týkal ohovárania, stlačil som päťku. Ozval sa milý hlas:

„Dáme vám niekoľko možností. Prosím, vyberte si tú správnu: Ak sa váš hriech týka vášho tela, stlačte jednotku. Ak sa týka vašich slov, stlačte dvojku.“

Stlačil som dvojku.

„Dovolali ste sa na oddelenie modlitieb. Chceme vám pomôcť. Prosím, zvoľte správnu možnosť: Ak ste nadávali alebo použili hrubý výraz, stlačte jednotku. Ak ste kričali na svoju manželku alebo na niekoho z vašej rodiny, stlačte dvojku.“ Hlas pokračoval a dával ďalšie možnosti. Moje uši už odmietali počúvať a na ukazováku sa mi začínal robiť mozoľ. Zvesil som.

Potom som si spomenul, čo Biblia hovorí o Bohu a o tom, ako odpovedá na naše potreby.


Zdieľať: