Starý príbeh hovorí o strážcovi, ktorý stál dennodenne na svojom mieste bez toho, aby to malo nejaký zmysel alebo dôvod. Jedného dňa sa ho okoloidúci spýtal, prečo vlastne stojí na tomto zvláštnom mieste.

„Neviem,“ odpovedal strážca, „ja len poslúcham príkazy.“

Okoloidúci nebol spokojný s touto odpoveďou, preto sa vybral za kapitánom tohto strážcu a spýtal sa ho, prečo tam strážca vlastne stojí.

„Neviem,“ odpovedal kapitán. „My len poslúchame rozkazy.“

Aj kapitán začal o tom rozmýšľať. Rozhodol sa, že túto otázku položí svojmu nadriadenému. „Prečo posielame každý deň jedného strážcu na toto zvláštne miesto?“ spýtal sa kráľa. Ale ani kráľ to nevedel. Rozkázal preto predviesť všetkých múdrych mužov a položil im rovnakú otázku. Konečne sa dozvedel odpoveď. Jeden z nich mu povedal, že asi pred sto rokmi si tam kráľovná Katarína Veľká zasadila ružový krík a rozkázala tam postaviť strážcu, aby jej ho strážil. Ruža tam už asi 80 rokov nebola, ale strážcovia tam stále stoja, aby ju strážili.


Zdieľať: