Porozprávam vám príbeh o štyroch ľuďoch v cirkvi, ktorí sa volali KAŽDÝ, NIEKTO, KTOKOĽVEK a NIKTO.

Cirkev mala splniť dôležité poslanie a na to potrebovala ochotných darcov, ktorí by prispeli do zbierky. Poprosila KAŽDÉHO o pomoc. KAŽDÝ si bol istý, že NIEKTO by to mohol urobiť. KTOKOĽVEK to mohol urobiť. Viete, kto to nakoniec urobil? NIKTO! Dopadlo to tak, že KAŽDÝ obvinil NIEKOHO, že NIKTO urobil to, čo mohol urobiť KTOKOĽVEK.

Potom bolo potrebné urobiť nejaké práce na cirkevnom pozemku. Poprosili o pomoc NIEKOHO. NIEKTO sa však nahneval, pretože KTOKOĽVEK to mohol urobiť rovnako dobre a v podstate to bolo povinnosťou KAŽDÉHO. Napokon tým poverili NIKOHO, ktorému sa to podarilo celkom dobre.

A tak to pokračovalo ďalej a ďalej. Kedykoľvek bolo treba niečo urobiť, s NIKÝM mohli vždy počítať. NIKTO navštevoval chorých. NIKTO obetoval svoj čas. NIKTO svedčil o svojej viere. NIKTO chodil s deťmi na výlety. NIKTO sa aktívne zapájal do programu. Skrátka, NIKTO bol naozaj verným a spoľahlivým členom cirkvi.

Napokon prišiel deň, keď NIEKTO odišiel z cirkvi a vzal so sebou tiež KOHOKOĽVEK a KAŽDÉHO. Viete, kto zostal? Ten najvernejší – NIKTO!


Zdieľať: